Code web bán hàng WordPress

Cần có

1 tiên miền có thể dùng tên miền miễn phí

1 Host nơi lưu trữ toàn bộ website (bao gồm File và Mysql) khi mua hoặc đăng kí có sẵn mục này. Có thể dùng host miễn phí

Cài đặt như bình thường

1 tải file backup lên host

2 tạo MySQL

3 Cấu hình lại file wp-config.php ở thư mục public

cho đúng mục database name , data user, password ở mysql vừa tạo

Xem hình nha

4 vào mysql phpmyadmin upload file mysql lêntại thư mục mysql vào phpmyadmin


5 tại mysql vào thư mục wp-option chỉnh lại tên miền website theo website của bạn

Tại mục tên miền congnghepindien.com sửa thành tên miền của bạn

hoàn thành

quản trị website vào mục tên miền/wp-admin

tên miền mặc định là admin pass admin

nếu pass không đúng thì các bạn vào mục user trong phpMyadmin đổi lại

Link đownload Code Web

https://drive.google.com/file/d/1ATreqHHTSzl5ZFLCMsRsDAnNZ438IlpM/view?usp=sharing