vỏ pin chứa được 3 cell

có khung giữ cell đi kèm

mạch bảo vệ pin 3s có sạc cân bằng bảo vệ chống chạm, chống quá tải,

giá trên bao gồm vỏ pin và mạch bảo vệ pin