Sạc pin xe điện 67,2V và 84V

Dòng sạc 5A liên tục

Nếu sạc pin 10A mất 2 tiếng để sạc đầy

Nếu sạc pin 20A mất 4 tiếng để sạc đầy

Lưu ý Dòng sạc tối đa chỉ được dùng bằng 1/2 so với dung lượng tổng của pin

Vd pin 10A chỉ dùng được sạc tối đa 5A,20A dùng sạc tối đa 10A

Vì nếu dòng sạc quá lớn so với danh đạnh của pin là 1C nghĩa là dung lượng bao nhiêu thì sạc được dòng sạc bấy nhiêu nhưng để yên tâm về tuổi thọ nên mình chỉ dùng 1 nữa so với thông số nhà máy

Thứ 2 là nếu sạc quá nhanh thì pin sẽ bị “no ảo”

Về mạch bảo vệ

Hầu hết các mạch bảo vệ đều hỗ trợ dòng sạc bằng dòng tải hoặc dòng sạc trên 20A

Nếu khi sạc pin chỉ cần có 1 hàng cell trong số tổng cell đầy thì mạch vẫn ngắt sạc

Dùng sạc pin cho sạc ắc quy được không: Được