máy khoan bê tông 2 chế độ

không chổi than

có thể xài chung pin makita 18v

giá nguyên bộ 1tr4

bao gồm

1 thân máy

1 pin makita 18v

1 sạc

1 số phụ kiện đi kèm

1 giỏ đựng

máy khoan tốt được cả tường lẫn bê tông nha

sử dụng búa hơi