thân máy khoan makita cũ

3 chức năng

máy có than

18v

máy hoạt động hoàn chỉnh mua về chỉ việc lắp pin vào xài thôi: thắng, đảo chiều, điều tốc, led,…

máy có 16 cấp trượt 3 cấp chỉnh chế độ lưu ý chế độ khoan búa chỉ dùng để khoan chữa cháy  không khoan liên tục xuyên suốt được

máy sử dụng chân pin 3 chấu nha

các pin đóng sử dụng 2 chấu pin phải sửa mạch lại

chi tiết xem ở youtube có hướng dẫn (Fix mạch cho máy makita 3 chân không chạy)