Cell pin lipo 6Ah và 8Ah

Thông Số Kỹ Thuật:

Dung lượng 6Ah 15X 6,5X 0.8 cm
Dung lượng 8Ah 15X 6.5X 1 cm
Dòng xả cao 40C
6Ah 200A
8Ah 300A
Điện áp sạc đầy 4.2V
Điện áp xả cạn 3.0V
Điện áp trung bình 3.7V

Phạm Vi Sử Dụng:

Pin thích hợp cho nhiều thiết bị cần dòng cả lớn. Máy hàn cell, kích đề khởi động ô tô.
website congnghepindien.com