– Phụ tùng dùng để thay thế cho máy pi

– Đặc trưng: Auto lock (khóa tự động)

– Khả năng cặp: 1.5-13mm

– Dùng thay thế cho Nhiều Máy khác nhau

Khuyến cáo: Sản phẩm chỉ dùng để thay thế cho máy khoan sử dụng pin

Với Ưu điểm khóa tự động người dùng chỉ việc vặn nhẹ bằng tay để đầu chuyển sang chế độ khóa chết mũi và dùng cả ngày cũng ko bị rơi mũi. khi cần tháo mũi chỉ cần dùng tay vặn nhẹ là có thể tháo mũi đây chính là đặc trưng của đầu kẹp autolock.