Bo Mạch

bo mạch bảo vệ và cá bo mạch sử chữa cho các máy khoan, mài, bắn vít,…

các máy từ 12v đến 18v,

cell pin, linh kiện điện tử

Bao Gồm Các Loại Sau

  • Bo mạch thay thế sửa chữa máy
  • Bo mạch bảo vệ cell pin từ 12v đến 60v
  • Bo mạch sạc cho các máy
  • Bo mạch sử dụng IC

 

Hiển thị tất cả 4 kết quả