congnghepindienmáy chạy pin sẽ có tua chạy thấp hơn máy chạy điện

và máy chạy pin sẽ có giá thành cao hơn so với máy chạy điện

đặc biệt các máy chạy pin chính hãng thì có giá sẽ rất cao

các máy chạy pin có giá thành rẻ chỉ áp dụng với mục đích xài gia đình